Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Terrés

Partida, carreró, séquia i vinya Hi ha una àmplia presència del topònim d’ençà de la primera font documental consultada. El 1501, a les Cartes de Stas Creus y Estimes, apareix en dues ocasions: «los terres», al f. 12v, i «a·la tares», al f. 203; «partida dels Terrès», a la Recanació de l’any 1728 del termeContinua llegint “Terrés”

Bogadors

Vinya Topònim antic, documentat a l’inici del segle XVI, al Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, on es pot llegir amb dificultats la referència «la vinya de bogados», al f. 48v. D’arrel desconeguda, potser preromana, i de significat incert. La idea més raonable, alhora que la més simple, emparenta aquest nomContinua llegint “Bogadors”