Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Santa Clara

Partida i trilla Apareix des de l’inici de la documentació consultada, al segle XVI, amb les formes «Sɇta Clara» (Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, f. 104), «Senta Clara» (Llibre d’estimes, f. 13v) i «Senta Clara» (íd., f. 156), i torna a fer-ho al segle XVIII, com a «partida de StaContinua llegint “Santa Clara”