Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Montfalcó

Torre, coma i partida Consta en dos documents del començament del segle XVI, les Cartes de Stas Creus y Estimes («la·tore de·muflaco», f. 16v; «coma de·la tore de muflaho», f. 102v, i «Tore·de·monflaho», f. 191) i el Llibre d’estimes («Torre de monflaho», f. 75v), amb una grafia poc clara en tots quatre casos. Del llatíContinua llegint “Montfalcó”

Montalbà

Torre Encara que la grafia no és gaire llegible, el topònim ja es troba recollit en un acte de fixació de límits, sobre pergamí, datat el 16 de maig de 1446: «Mutalba» i «Muntalba». Torna a aparèixer poc després, a començament del segle XVI, ara amb el genèric: «Torre de muntalp» (Llibre d’estimes, 1501, p.Continua llegint “Montalbà”