Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Verdú

Terme i camí Atès que el topònim es refereix a una vila de prou importància a la plana d’Urgell, aquí només s’esmentaran un parell de referències documentals vistes des de la perspectiva de la veïna ciutat de Tàrrega: «Verdu», que apareix en un acte de fitació de límits datat el 16 de maig de 1446,Continua llegint “Verdú”

Ofegat

Terme i camí Topònim molt primerenc, que ja apareix documentat en una àpoca del 5 de març de 1418, en un full sense paginar, amb la forma «Offegat», que denota una proximitat encara notòria respecte de la grafia llatina. Posteriorment, torna a aparèixer l’any 1501, a les Cartes de Stas Creus y Estimes, amb laContinua llegint “Ofegat”