Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Peric

Quadra Tan sols un document, el Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, de l’inici del segle XVI, recull aquest topònim, que hi apareix al f. 21: «La quadra de·n·al peric». Probablement, de l’antropònim llatí Pětrus (‘ferm com una roca’), derivació masculinitzada de la veu aramea kefas (‘pedra’, ‘roca’); la variant PericContinua llegint “Peric”