Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Talladell

Terme, camí, horta i pla Topònim molt antic, ja present en la documentació de l’inici del segle XV. Consta com a «Tallatell» en una lluïció de censal datada el 9 d’octubre de 1402, en pergamí. Un segle més tard, el 1501, torna a aparèixer amb dues variants: d’una banda, a les Cartes de Stas CreusContinua llegint “Talladell”