Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Santa Clara

Partida i trilla Apareix des de l’inici de la documentació consultada, al segle XVI, amb les formes «Sɇta Clara» (Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, f. 104), «Senta Clara» (Llibre d’estimes, f. 13v) i «Senta Clara» (íd., f. 156), i torna a fer-ho al segle XVIII, com a «partida de StaContinua llegint “Santa Clara”

Condals

Partida i séquia Topònim molt present en les fonts documentals més primerenques, del 1501, en què hi apareix amb una àmplia varietat de grafies: a les Cartes de Stas Creus y Estimes, amb les formes «los Condals» (f. 8v), «Siquia Condal» (f. 54v) i «les Compdals» (f. 206); al Llibre d’estimes, amb la forma «Comdals»Continua llegint “Condals”

Plana de Sant Jordi

Partida Una única menció dona a conèixer aquest topònim, concretament, al f. 128 del Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, del 1501: «La plana de·sens Jordi». Del llatí plānum, plāni (‘terreny pla’); del també llatí sānctus, sāncta, sānctum (‘sagrat, inviolable’), i de l’antropònim grec Γεώργιος (‘agricultor’), derivat de γῆ ‎ἔργον (‘treballar laContinua llegint “Plana de Sant Jordi”

Pilars (de Mont-ros)

Partida No hi ha cap evidència que, amb dos segles de distància, les formes «los pilars de munros» (Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, 1501, f. 140) i «Pilars» (Estimes/Estimas, 1704, n. 623-736) corresponguin al mateix topònim. Del llatí pilare, veu derivada de pīla, pīlae (‘columna’); del llatí mōns, montis (‘muntanya,Continua llegint “Pilars (de Mont-ros)”

Leprós

Partida Documentat a començament del segle XVI, el topònim apareix al f. 5v de les Cartes de Stas Creus y Estimes: «E·p<arti>da lepros». Del llatí lepra, manllevat del grec λέπρα (lépra), derivat al seu torn del verb λέπω (lépō, ‘pelar’). Alcover i Moll documenten el terme lepra al segle XVII, referit a la malaltia infecciosaContinua llegint “Leprós”