Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Talladell

Terme, camí, horta i pla Topònim molt antic, ja present en la documentació de l’inici del segle XV. Consta com a «Tallatell» en una lluïció de censal datada el 9 d’octubre de 1402, en pergamí. Un segle més tard, el 1501, torna a aparèixer amb dues variants: d’una banda, a les Cartes de Stas CreusContinua llegint “Talladell”

Sant Antoni

Partida, eres, horta, molí i séquia de molí L’interès del topònim, que ve d’antic, rau en la varietat de les formes documentals que ha acumulat fins als nostres dies: «sent Amtonj», «Sens Antonj», «sens Anthonj», «Sent/anthony» i «Sent anthó» (s. XVI); «San Antoni» i «Sant Antoni» (s. XVIII), i «San Anton» (s. XIX). Del llatíContinua llegint “Sant Antoni”