Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Plantada de la Belloga

Hort o partida El topònim es documenta en una sola ocasió, a l’inici del segle XVI, a les Cartes de Stas Creus y Estimes: «la plantada de·na belloga» (f. 40v). L’article anteposat al substantiu fa pensar que potser es tracti d’un cognom, de ben segur el de la propietària de l’hort o partida en qüestió.Continua llegint “Plantada de la Belloga”

Sínia

Hort Topònim més aviat recent, si el jutgem per la font documental buidada, tot i que, per l’origen etimològic, necessàriament ha de ser molt més antic. Apareix a la Sertificacion de D. Ramon Ma de Jové de las fincas Reclamadas para las midicions…, del 1850, full annex a l’Apeo y relación general de las fincas,Continua llegint “Sínia”