Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Montfalcó

Torre, coma i partida Consta en dos documents del començament del segle XVI, les Cartes de Stas Creus y Estimes («la·tore de·muflaco», f. 16v; «coma de·la tore de muflaho», f. 102v, i «Tore·de·monflaho», f. 191) i el Llibre d’estimes («Torre de monflaho», f. 75v), amb una grafia poc clara en tots quatre casos. Del llatíContinua llegint “Montfalcó”

Folga

Coma Topònim antic, de difícil identificació atesa la il·legibilitat del document en què apareix, tal com succeïa amb la coma dels Preveres. També com aquell, es recull en una data tan primerenca com és l’inici del segle XVI. Del llatí tardà fŏllĭcare (‘panteixar, bleixar, esbufegar’), provinent del llatí follis, follis (‘manxa’). Folgar significa ‘descansar, estarContinua llegint “Folga”

Preveres

Coma Topònim antic, de difícil identificació atesa la il·legibilitat del document en què apareix, un llibre d’estimes de l’inici del segle XVI. Del llatí vulgar prebytĕru, derivat del culte presbytĕru (‘més vell’, ‘sacerdot’), que al seu torn ve del grec πρέσβυς (‘ancià’, ‘cap’), i aquest, d’una veu protoindoeuropea que significava ‘el qui mena el bestiar’.Continua llegint “Preveres”