Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Abeurador (Vell)

Partida i bassa Topònim recollit al segle XVI, però de segur força anterior. Al Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, s’inscriu amb les formes «lo abeurador» (p. 102) i «lo abeurador vell» i «lo abeurador veyll» (p. 166v), la qual cosa fa pensar que rebia ambdós noms o l’escrivà va ometreContinua llegint “Abeurador (Vell)”

Cercavins

Camí, bassa, peixera i séquia La grafia del topònim varia força entre els segles XVIII i XIX: «Sercavins» (1704), «Cercavins» (1728), «Cercabins» (18–) i «Serca Vins» (1850). Del llatí tardà circare (‘envoltar, recórrer’), derivat del llatí circa (‘al voltant de, a l’entorn de’), i del llatí uīnum, uīni (‘vi’). Topònim lligat al curs fluvial homònim,Continua llegint “Cercavins”