Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Espina

Serra

Trobem el topònim en dos moments prou diferents de la documentació consultada: primerament, a l’inici del segle XVI, concretament l’any 1501, com a «Serra de·la spina» (Cartes de Stas Creus y Estimes, f. 41v) i «la Spnia» (Llibre d’estimes, f. 215, en un cas prou evident de lapsus calami); segonament, al segle XVIII, amb la forma ja actual «Espina» (Recanació de l’any 1728 del terme de Tàrrega i els horts de la vila, f. 89).

Del llatí spīna, de significat idèntic a l’actual. Hi ha en els documents també una partida del Pla de l’Espina i un pla del Solé d’Espina, dos noms relacionats amb el que destaquem.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: