Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Santa Clara

Partida i trilla

Apareix des de l’inici de la documentació consultada, al segle XVI, amb les formes «Sɇta Clara» (Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, f. 104), «Senta Clara» (Llibre d’estimes, f. 13v) i «Senta Clara» (íd., f. 156), i torna a fer-ho al segle XVIII, com a «partida de Sta Clara» (Recanació de l’any 1728 del terme de Tàrrega i els horts de la vila, f. 2) i «partida de Sa Clara» (íd., f. 46v).

Del llatí sānctus, sāncta, sānctum (‘sagrat, inviolable’) i del també llatí clārus, clāra, clārum (‘il·lustre, distingit’). El topònim té relació amb el monestir homònim, lloc de quarantena abans d’entrar a la ciutat en els anys de la pesta.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: