Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Condals

Partida i séquia

Topònim molt present en les fonts documentals més primerenques, del 1501, en què hi apareix amb una àmplia varietat de grafies: a les Cartes de Stas Creus y Estimes, amb les formes «los Condals» (f. 8v), «Siquia Condal» (f. 54v) i «les Compdals» (f. 206); al Llibre d’estimes, amb la forma «Comdals» (f. 18). Torna a aparèixer a l’inici del 1704, al volum Estimes / Estimas, com a «sèquia de les Condals» (n. 1135-1163).

Del llatí cŏmes, cŏmitis (‘company’). Segarra i Malla el recull a la seva Història de Tàrrega amb la variant Comdals, pel que sembla, més antiga que el cultisme amb ena.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: