Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Peric

Quadra

Tan sols un document, el Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, de l’inici del segle XVI, recull aquest topònim, que hi apareix al f. 21: «La quadra de·n·al peric».

Probablement, de l’antropònim llatí Pětrus (‘ferm com una roca’), derivació masculinitzada de la veu aramea kefas (‘pedra’, ‘roca’); la variant Peric és afectiva o intensiva del nom més estès Pere, com ho seria també Perot. Una altra teoria etimològica, defensada per Alcover i Moll en el DCVB, l’emparenta amb el topònim germànic Berich (o Piric), cognom i antic poblat situat a l’actual municipi d’Edertal (estat de Hessen, Alemanya).

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: