Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Preixana

Camí

És un dels noms més antics de les fonts consultades, atès que ja apareix en un acte de fitació de límits datat el 16 de maig de 1446, sota la forma «Prexana» (s. f.), i se’l torna a localitzar a l’inici de les Cartes de Stas Creus y Estimes del 1501, ara com a «camj de·prexana» (f. 1v).

De l’antropònim femení Prisciāna, derivat de la veu llatina priscus, prisca, priscum (‘antic, primitiu, vell’). Ja aleshores, i encara avui, Preixana és un nucli de població de la plana d’Urgell, situat al sud-oest de Tàrrega; el camí a què fan referència els documents, doncs, seria la via que unia ambdues viles.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: