Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Vilagrassa

Camí, pas i peixera

Des del segle XVI, i de ben segur anteriorment, el topònim es documenta amb variacions en la forma: «lo pas de·bilagrasa» i «lo pas de·vilagrasa» (Cartes de Stas Creus y Estimes) i «Camj a·vilagrassa» (Llibre d’estimes); al segle XVIII, però, sembla que ja es fixa: «Vilagrassa» (Estimes/Estimas).

Del llatí vulgar vila (‘llogarret’), provinent del llatí vīlla, vīllae (‘mas, casa de camp’), i del llatí tardà grassus, derivat de crassus, crassa, crassum (‘gras, gros’, ‘espès, dens’). En sentit figurat, el topònim faria referència a un nucli de població del qual destaca la riquesa.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: