Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Vallmajor

Partida

Topònim força antic, documentat almenys des del 1446, en un acte de fitació de camins, amb la grafia «Vall maior». Posteriorment, diversos llibres d’estimes el recullen com a «Valmaior» i «Balmaior» (s. XVI); «partida de Vallmajor», «Vallmajó» i «partida de Vallmajo» (s. XVIII), i «Ballmajo» (s. XIX).

Del llatí uallēs, uallis (‘vall’) i del també llatí māior, māius, comparatiu de magnus, magna, magnum (‘gran, gros, ampli’). El topònim, a banda de la partida ubicada al sud-oest del terme, adjacent a la carretera de Sant Martí de Maldà, també s’associa a un coll, una peixera, un rec i una séquia.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: