Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Urgella

Coll i camí

El topònim es manté almenys durant dos segles, des del XVI, en què es documenta com a «coll de la Urgela» (Cartes de Stas Creus y Estimes, f. 35v), fins al XVIII, en què es recull com a «coll de·la Urgella» (Estimes – Estimas, n. 737-791).

D’origen iberobasc, l’arrel ur- significa ‘aigua, font’ i l’element sufixal -gi indica proximitat, mentre que -ell/a és el sufix diminutiu en llengua catalana, atès que el topònim deriva del nom Urtx (Cerdanya). El camí del coll de la Urgella, també trobat en la documentació consultada, deuria menar del nucli urbà de Tàrrega fins a aquest indret elevat.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: