Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Tossal de la Calafa

Partida

Topònim present en diversos documents de dos períodes força distants: a començament del segle XVI, a les Cartes de Stas Creus y Estimes («Tosal de·na calafa») i al Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton («lo tosal de·na calaffa», amb la grafia alterada), i durant el primer terç del XVIII, a la Recanació de l’any 1728 del terme de Tàrrega i els horts de la vila («Partida del Tossal de la Calafa»).

D’etimologia incerta, potser del preromà hispànic taucia (‘rabassa, soca’) i de l’àrab vulgar Khalàf o Hálaf, antropònim masculí que, en el cas que ens ocupa, hauria pres la forma femenina.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: