Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Sínia

Hort

Topònim més aviat recent, si el jutgem per la font documental buidada, tot i que, per l’origen etimològic, necessàriament ha de ser molt més antic. Apareix a la Sertificacion de D. Ramon Ma de Jové de las fincas Reclamadas para las midicions…, del 1850, full annex a l’Apeo y relación general de las fincas, casas y tierras de Tarrega. Año 1821, és a dir, gairebé tres dècades posterior al document on es troba encartat.

De l’àrab säniya (‘elevar aigua d’un pou’, ‘molí’), derivat de l’arrel s-n-w (‘regar’). És força comú i es troba, per exemple, a la comarca del Montsià, a la Sénia, una grafia alternativa.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: