Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Sant Agustí

Hort i partida

Topònim ben documentat durant els segles XVIII i XIX: «partida de San Agustí» i «partida de St Agostí» (Recanació de l’any 1728 del terme de Tàrrega i els horts de la vila, f. 33v i 35v), «Partida de S. Agustin» i «Part[id]a. de San Agustin» (Apeo y relación general de las fincas, casas y tierras de Tarrega. Año 1821, f. 4v i 32), i «Hort Agusti» (full annex a l’Apeo, s. f.).

Del llatí sanctus, sancta, sanctum (‘sagrat, inviolable’) i del també llatí Augustinus, antropònim derivat d’augustus, augusta, augustum (‘solemne, consagrat, venerable’). Vinculat al convent homònim.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: