Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Pla de la Mallola (de Gel)

Partida

Topònim en aparença recent, almenys si tenim en compte la presència a les fonts documentals, on consta només en dues anotacions del segle XIX: a D. Ron Ma de Jover i Las pesas de Terra del Señor Ramon Vidal y Bernió…, fulls annexos a l’Apeo y relación general de las fincas, casas y tierras de Tarrega. Año 1821, document jurídic que partiona propietats.

Del llatí plānum, plāni (‘terreny pla’); del també llatí mallĕŏlus, mallĕŏli (‘lluc, esqueix’), i del també llatí gĕlu, gĕlūs (‘gel, glaç’). Xavier García, a Biografies de carrers, situa la partida al nord del nucli urbà, entre la de Riambau i la séquia d’Ardèvol.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: