Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Peixera (de Vilagrassa)

Partida, camí, carreró i coll

A la primeria del segle XVI, al Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, ja hi consta «la pexera de Vilagrassa», que torna a aparèixer en un document del 1664 com «la Peixera» i, a la primera meitat del XIX, com a «partida de la Peixera» (1821).

Segons Alcover i Moll, de paxaria (‘embarrat’), derivat de paxum (‘pal’), però també podria provenir del llatí paxillus, paxilli (‘clavilla, estaca’), relacionat amb pālus, pāli (‘pal, bastó, vara’). Una peixera és un obstacle fet en un curs fluvial per manipular el cabal de l’aigua amb finalitats d’irrigació.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: