Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Pedra Monnera

Partida i rec

D’aparició tardana, el topònim compta amb un ampli ventall de grafies a les fonts consultades: «Rech de la pedra Munnera» (Estimes/Estimas, 1704); «Pedra Monera» i «Pedra Molnera» (al mateix foli de la Recanació de l’any 1728 del terme de Tàrrega i els horts de la vila), i, més recentment, «Pedra monnera» (Classificassion de las clases de que consta el Patrimonio del D. Mariano Perez…, un document inserit a l’Apeo y relación general de las fincas, casas y tierras de Tarrega. Año 1821).

Del llatí pĕtra, pĕtrae (‘roca’) i del també llatí mŏlĕre (‘moldre’), atès que monnera deriva de l’absorció de la síl·laba -li- a molinera.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: