Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Ofegat

Terme i camí

Topònim molt primerenc, que ja apareix documentat en una àpoca del 5 de març de 1418, en un full sense paginar, amb la forma «Offegat», que denota una proximitat encara notòria respecte de la grafia llatina. Posteriorment, torna a aparèixer l’any 1501, a les Cartes de Stas Creus y Estimes, amb la forma «camj de·ofegat» (p. 32v).

Del llatí vulgar offĭcare, provinent del llatí offōco o offūco (‘escanyar, ofegar), al seu torn derivat de faucēs, faucĭum (‘gola, gorja’). Terme situat al nord-est de la vila, a la partida de Riambau, que fou agregat a la parròquia d’Altet l’any 1904, segons Segarra i Malla.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: