Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Montalbà

Torre

Encara que la grafia no és gaire llegible, el topònim ja es troba recollit en un acte de fixació de límits, sobre pergamí, datat el 16 de maig de 1446: «Mutalba» i «Muntalba». Torna a aparèixer poc després, a començament del segle XVI, ara amb el genèric: «Torre de muntalp» (Llibre d’estimes, 1501, p. 12v).

Del llatí mons, montis (‘muntanya’) i del també llatí albus, alba, album (‘blanc’). No s’especifica enlloc si té cap relació amb el terme i despoblat de Montalbà (o amb el turó homònim), actualment pertanyent a Vilagrassa i situat entre Preixana i Verdú, a prop del mas de l’Estadella.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: