Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Mas d’en Braya

Partida

Topònim antic i, en aparença, desaparegut en una data també llunyana. Es recull a la documentació amb les grafies següents: «lo mas de branya» (Cartes de Stas Creus y Estimes), «lo mas de braya» i «lo mas de braius» (Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton), totes del 1501.

Del llatí rĕmănĕo, rĕmănsi (‘romandre, restar [en un lloc]’), unió del prefix re- i el verb mănĕo, mănsi, mănsum (de significat idèntic), mas significa ‘casa de camp i conreu’. Braya podria venir d’un antropònim llatí ignot apel·lat Braius/Braia, possible malentès o deformació de Blai/Blaia per part de l’escrivà.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: