Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Fossar dels Jueus

Camí

Recollit des del 1501 com «lo camj del fosar dels·juhe<u>s» i «lo fosar dels Juhe<us>» (Cartes de Stas Creus y Estimes), «foranc dels juheus» (Llibre d’estimes) i, ja al segle XVIII, «fossar dels jueus» (Estimes/Estimas). Cal destacar l’existència de la variant foranc (de foranca, ‘cova petita’), juntament amb el més estès fossar (‘cementiri’).

Del llatí fossa, fossae (‘fossa, rasa’), derivat de fŏdĭo, fŏdi, fossum (‘cavar’, ‘colgar’), i del també llatí Iuadeus, Iudaea, Iudaeum. Per saber-ne més, consulteu l’obra Tragèdia al call. Tàrrega 1348, coordinada per Oriol Saula i editada pel Museu Comarcal de l’Urgell.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: