Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Creu Escapçada

Partida

Topònim documentat durant el primer terç del segle XVIII: primerament, a Estimes/Estimas, l’any 1704, sota la forma «Creu escapsada»; segonament, al document intitulat Recanació de l’any 1728 del terme de Tàrrega i els horts de la vila, sota la forma «partida de la Creu es’capsada».

Del llatí crux, crŭcis (‘creu’) i del llatí vulgar excapĭtĭare, veu derivada de căpŭt, căpĭtis (‘cap, testa’ o ‘cap, punta, extremitat’) precedida pel prefix ex- (en l’accepció de ‘separació’). Segarra i Malla, a la Història de Tàrrega, diu que aquesta era la denominació popular de la partida de la Creu de Vallmajor.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: