Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Brocal

Camí

Apareix en una sola ocasió al Llibre d’estimes de l’any 1501, sota la forma «lo camj del brocal», i no se’n troba cap més referència.

Pel que fa a l’etimologia i la consegüent interpretació, tenim dues opcions: a) del llatí vulgar baucalis, veu derivada del grec βαύκαλις (‘gerro per refrescar-se’), i b) del també llatí brŏccus, brŏcca, brŏccum (‘punta de branca’, ‘brocada d’un cep’), accepció derivada de l’adjectiu que significava ‘prominent’. El topònim podria fer referència a un camí associat a una font o rec, o bé a un terreny plantat amb vinya jove. No hi ha cap paral·lelisme al Nomenclàtor.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: