Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Alzina Grossa

Partida

Topònim recollit al Llibre del·Corter de Falquo y alguns censos de St Anton, datat l’any 1501. Segons el mateix document, el terme municipal de Tàrrega comptava amb un camí homònim, sens dubte relacionat amb aquesta partida i que probablement hi conduïa des del nucli urbà o des d’algun punt de referència.

Del llatí tardà ĭlĭcīna (o ēlĭcīna), femení de l’adjectiu ĭlĭcīnus, derivat d’īlex, īlĭcis (‘alzina, carrasca’), i del també llatí tardà grossus, grossa, grossum (‘gros, espès’). En desconeixem la ubicació, ja que és molt comuna la designació d’indrets per trets efímers del paisatge.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: