Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Riambau

Partida i camí

Topònim invariat en les fonts documentals consultades, ja des de l’inici del segle XVI, atès que apareix així des de les Cartes de Stas Creus y Estimes (1501) fins a la Recanació de l’any 1728 del terme de Tàrrega i els horts de la vila.

De l’antropònim germànic Raginbald, derivat del nòrdic antic regin (‘grandesa, poder, autoritat’). Com a antropònim adaptat, ja consta a la Crònica de Muntaner (s. XIV) i batejà diversos trobadors occitans del XII, com Raimbaut d’Aurenja o Raimbaut de Vaqueiras. Segons l’Atlas lingüístic de Griera i Gaja, a Tàrrega riambau s’usa com a sinònim de cementiri.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: