Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Maset

Partida

Encara que el topònim de ben segur és més antic, la primera referència localitzada en la documentació (concretament, a la Recanació de l’any 1728 del terme de Tàrrega i els horts de la vila) data del segle XVIII. La grafia és l’actual.

Diminutiu de mas, del llatí mansu (‘lloc d’estada o residència’), emparentat amb el també llatí remanere (‘romandre’), derivat de manere (‘restar, quedar-se’). És un topònim molt comú, sigui com a nom propi, sigui com a genèric que acompanya un propi, pel fet que l’origen és també habitual en entorns rurals: la presència d’una casa de camp de petites dimensions.

Publicat per correccionscom

Correccions, traduccions, tasques de redacció i edició de textos

A %d bloguers els agrada això: